Herrstein

Eens vormde de middeleeuwse stadspoort met de grote klokkentoren de enige toegangsmogelijkheid tot het liefdevol gerestaureerde marktplaatsje met zijn uitbundig versierde vakwerlhuizen uit de 15de to 18 de eeuw. Een ensembe van 60 oude burgerhuizen groepeert zich rondom het raadhuisplein, dat aan de voet ligt van het slot en de kerk met op zijn beurt schilderijen van een onbekende meester en een kostbaar Stumm-orgel. De nog resterende delen van de stadsmuur en de weergang, gelegen tussen de klokke- en Schinderhannestoren, duiden op de bescherming behoevende vroegere bewoners. Bochtige straatjes leiden naar de schilderachtige plekjes metklaterende fonteinen. De oudheidskamer met bakhuis toont exponaten uit de huishouding en uit de landbouw, alsook wat betreftde edelteenbewerking. 

 

Hier enkele foto's die we gemaakt hebben in Herrstein